Scensko - muzički i kontakt program

Uredništvo književnog, scensko-muzičkog i kontakt programa koncepciju zasniva na vrednostima koje ističu kreativne slobode i podstiču analitički način razumevanja umetnosti i stvarnosti. Delatnosti Uredništva obavljaju se u saradnji sa drugim službama, a na osnovu realnih mogućnosti Ustanove (finansijska sredstva, ljudski resursi, koordinacija rasporeda i kalendara aktivnosti).

Programi su najčešće komercijalnog karaktera. Pod komercijalnošću programa podrazumevamo organizovanje kulturnog/umetničkog događaja na osnovu prodaje ulaznica građanima, pri čemu bruto cena programa pokriva celinu, ili pretežni deo rashoda. Komercijalnost u ovom smislu nema vrednosnu odrednicu.

Od četiri osnovna tipa programa, najveće interesovanje građana je za scensku umetnost. Mesečno, u sezoni, gostuje po jedna pozorišna predstava sa profesionalne scene, kao i muzički ansambli. Izbor pozorišnih komada i muzičkih sadržaja bazira se na tehničkim mogućnostima realizacije, na estetskim kriterijumima, atraktivnosti i popularnosti za širu publiku i proceni komercijalnog efekta; kao i na misiji Ustanove da promoviše i podrži mlade uspešne sugrađane na početku profesionalne karijere.

Književni i kontakt programi (tribine, debate, prezentacije, promocije) nekomercijalnog su karaktera (rashod se u celini izmiruje sredstvima Ustanove, budžetskim ili sopstvenim) i realizuju se u skladu sa planom.

Ostale aktivnosti realizuju se najčešće uslužno, kao saradnja, pomoć i podrška lokalnim i gostujućim akterima kulturnog života; kao i ostalim uredništvima u okviru Ustanove. Urednik programa je Branka Vuković, diplomirani filolog svetske književnosti

VRH