Likovni program

Galerijsko izlagačka delatnost jedna je od glavnih segmenata Kulturnog centra. Uz redovne aktivnosti oko organizovanja i realizacije likovnog programa, na svim nivoima. Kulturni centar je organizator i dve velike likovne manifestacije Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić».

Kompletnu godišnju galerijsku izlagačku delatnost kreira i usmerava Umetnički savet:

Galerijsko izlagačka delatnost jedna je od glavnih segmenata Kulturnog centra. Uz redovne aktivnosti oko organizovanja i realizacije likovnog programa, na svim nivoima. Kulturni centar je organizator i dve velike likovne manifestacije Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić».

Kompletnu godišnju galerijsku izlagačku delatnost kreira i usmerava Umetnički savet:

 • Sanja Filipović
  Diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a magistrirala 2004. na temu "Slikarska kompozicija u savremenom arhitektonskom prostoru". Naučni doktorat na temu "Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega", odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a zvanje naučnog saradnika stekla 2010. na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.
  Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi.
  "Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja" bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima "Radionica za igru", "Scenska umetnost", "Vizuelna umetnost" i "Metodika likovnog vaspitanja" predškolske dece.
  Od 2010. zaposlena je kao nastavnik na premetu "Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja" u zvanju docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kao naučnik objavila je značajan broj naučnih i stručnih radova u referentnim domaćim i inostranim časopisima i zbornicima. Autor je 20 udžbeničkih i monografskih publikacija, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Rukovodilac je predmetne sekcije za nastavu likovne kulture i podpredsednik udruženja kao što su: Društvo predmetnih didaktičara Srbije (DPDS) i Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB). Član je Pedagoškog društva Srbije (PDS). Kao likovni umetnik učestvovala na 50 žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih je 10 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.
 • Đorđe Stanojević
  Vanredni je profesor na Akademiji lepih umetnosti i multimedija i na Akademiji za umetnost i konzervaciju SPC u Beogradu. Osnivač i umetnički direktor projekta Nature & Art.
  Bavi se teorijom umetnosti, piše kritiku i eseje.
  Obrazovanje:
  2011 - 2012. Doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
  1999 - 2001. Magistarske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
  1994 – 1999. Studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
 • Božidar Boža Plazinić
  Studirao na Akademiji umetnosti u Sarajevu, Akademiji ( Institut De Arta Plastica ) u Bukureštu, i Akademiji u Rijeci, kao i na Višoj školi za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. Član ULUS-a od 1980. godine. Od 2001, ima status istaknutog umetnika. Izlagao 597 puta u zemlji i inostranstvu, dela mu se nalaze u muzejima i privatnim kolekcijama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima su:
  Medalja za slikarstvo na 18. Međunarodnom salonu Academie Internationale de Lutece u Parizu 1987. godine
  Otkupna nagrada Jugoslovenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1987. godine.
  Nagrada za slikarstvo na 38. Oktobarskom salonu Beograda 1997. godine
  Zlatna medalja na 10. Prolećnom analu u Čačku 2001. godine.
  Prva nagrada za proširene medije na Međunarodnom bijenalu minijature u G. Milanovcu 2012. godine.
  Oktobarska nagrada grada Čačka za likovnu umetnost 1993. godine.

Moderna galerija

Moderna galerija Kulturnog centra pored redovnih izložbi, Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić», izlagačkim programom prati aktuelna događanja na srpskoj umetničkoj sceni i predstavlja eminentne umetnike iz svih oblasti likovnog i primenjenog stvaralaštva. Izlagački program u Modernoj galeriji kreira Umetnički savet na osnovu prispelih prijava likovnih umetnika i na sopstveni predlog. Izlagači su uglavnom eminentni srpski umetnici - modernisti. Galerija povrmeno predstavlja i izložbe od većeg značaja za srpsku istoriju umetnosti kao i međunarodne izložbe. U Galeriji je, između ostalog u prethodnom periodu predstavljeno stvaralaštvo Save Šumanovića, Milana Blanuše, Kose Bokšan, Božidara Prodanovića, Željke Momirov, Olge Jevrić...

Galerija Doma kulture

Galerija Doma kulture pre svega namenjena je za amatersko umetničko stvaralaštvo za izložbe koje prate prvenstveno lokalni amaterizam, ali i amaterizam na široj umetničkoj sceni Srbije.

VRH