Лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Културног центра "Мија Алексић" Горњи Милановац

Данијела Поњавић – лице за заштиту података о личности одређено од стране директора Културног центра, Драгана Арсића

Кнез Михаилов трг 1, 32300 Горњи Милановац

Тел. +381 32 720 428

Имејл: zplkc@kcgm.org.rs

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења Поверенику и његовим запосленима о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

VRH