Lice za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Установе Културни центар Горњи Милановац

Данијела Поњавић – лице за заштиту података о личности одређено од стране директора Установе Културни центар Драгана Арсића

Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац

Тел. +381 32 720 428

Имејл: zplkc@kcgm.org.rs

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења Поверенику и његовим запосленима о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Lice za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Ustanove Kulturni centar Gornji Milanovac

Danijela Ponjavić – lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane direktora Ustanove Kulturni centar Dragana Arsića

Trg kneza Mihaila 1, 32300 Gornji Milanovac

Tel. +381 32 720 428

Imejl: zplkc@kcgm.org.rs

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018.) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja Povereniku i njegovim zaposlenima o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

VRH