Ваншколско образовање

Уз припрему и реализацију програма из области, сценске, драмске, ликовне, филмске и музичке уметности, једна од важнијих делатности рада Културног центра је и ваншколско образовање. Путем курсева који су организовани у режији Културног центра, многи полазници су употпунили своја знања из руског, енглеског, немачког, италијанског и француског језика или стекли неку од диплома неопходних за обављање своје делатности (курсеви дактилографије, кројења, курсеви за возаче виљушкара, вођење пословних књига, руковање гасним инсталацијама, оспособљавање за рад на рачунару...).

Последњих година у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовали смо течајеве страних језика за стручно оспособљавање и преквалификацију незапослених.

VRH