Сценско - музички и контакт програм

Уредништво књижевног, сценско-музичког и контакт програма концепцију заснива на вредностима које истичу креативне слободе и подстичу аналитички начин разумевања уметности и стварности. Делатности Уредништва обављају се у сарадњи са другим службама, а на основу реалних могућности Установе (финансијска средства, људски ресурси, координација распореда и календара активности).

Програми су најчешће комерцијалног карактера. Под комерцијалношћу програма подразумевамо организовање културног/уметничког догађаја на основу продаје улазница грађанима, при чему бруто цена програма покрива целину, или претежни део расхода. Комерцијалност у овом смислу нема вредносну одредницу

.

Од четири основна типа програма, највеће интересовање грађана је за сценску уметност. Месечно, у сезони, гостује по једна позоришна представа са професионалне сцене, као и музички ансамбли. Избор позоришних комада и музичких садржаја базира се на техничким могућностима реализације, на естетским критеријумима, атрактивности и популарности за ширу публику и процени комерцијалног ефекта; као и на мисији Установе да промовише и подржи младе успешне суграђане на почетку професионалне каријере.

Књижевни и контакт програми (трибине, дебате, презентације, промоције) некомерцијалног су карактера (расход се у целини измирује средствима Установе, буџетским или сопственим) и реализују се у складу са планом.

Остале активности реализују се најчешће услужно, као сарадња, помоћ и подршка локалним и гостујућим актерима културног живота; као и осталим уредништвима у оквиру Установе. Уредник програма је Бранка Вуковић, дипломирани филолог светске књижевности

VRH