KCGM

Muzička radionica

Muzička radionica je osmišljena po principu modernih muzičkih školica, u kojoj deca uzrasta od 6 do 10 godina, kroz igru, najpre integrišu doživljavanje osnovnih muzičkih elemenata: tempa, dinamike, visine i boje tona, karaktera i emocionalnog konteksta muzike, a kasnije stiču i prva iskustva u pisanju, čitanju i izražavanju muzičke notacije kroz odabrani instrument (violina i klavir). Individualni časovi instrumenta su kombinovani sa teoretskom nastavom, tokom koje sea polaznici muzički opismenjuju i stečeno znanje prenose na instrumentalno izvođenje. Instrumentalni programi za violinu i klavir su poseban oblik neformalnog obrazovanja, u koje se može uključiti svako dete, bez obzira na prethodno znanje, veštine i sposobnosti.

Ciklus radionica se podudara sa školskom godinom - počinje u septembru i traje do kraja juna.

Informacije: 032/711-118. (Kulturni centar)

VRH