КЦГМ

Музичка радионица

Музичка радионица је осмишљена по принципу модерних музичких школица, у којој деца узраста од 6 до 10 година, кроз игру, најпре интегришу доживљавање основних музичких елемената: темпа, динамике, висине и боје тона, карактера и емоционалног контекста музике, а касније стичу и прва искуства у писању, читању и изражавању музичке нотације кроз одабрани инструмент (виолина и клавир). Индивидуални часови инструмента су комбиновани са теоретском наставом, током које сеа полазници музички описмењују и стечено знање преносе на инструментално извођење. Инструментални програми за виолину и клавир су посебан облик неформалног образовања, у које се може укључити свако дете, без обзира на претходно знање, вештине и способности.

Циклус радионица се подудара са школском годином - почиње у септембру и траје до краја јуна.

Информације: 032/711-118. (Културни центар)

VRH