Likovni program

Galerijsko izlagačka delatnost jedna je od glavnih segmenata Kulturnog centra. Uz redovne aktivnosti oko organizovanja i realizacije likovnog programa, na svim nivoima. Kulturni centar je organizator i dve velike likovne manifestacije Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić».

Kompletnu godišnju galerijsku izlagačku delatnost kreira i usmerava Umetnički savet:

Galerijsko izlagačka delatnost jedna je od glavnih segmenata Kulturnog centra. Uz redovne aktivnosti oko organizovanja i realizacije likovnog programa, na svim nivoima. Kulturni centar je organizator i dve velike likovne manifestacije Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić».

Kompletnu godišnju galerijsku izlagačku delatnost kreira i usmerava Umetnički savet:

 • Sanja Filipović
  Diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a magistrirala 2004. na temu "Slikarska kompozicija u savremenom arhitektonskom prostoru". Naučni doktorat na temu "Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega", odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a zvanje naučnog saradnika stekla 2010. na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.
  Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi.
  "Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja" bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima "Radionica za igru", "Scenska umetnost", "Vizuelna umetnost" i "Metodika likovnog vaspitanja" predškolske dece.
  Od 2010. zaposlena je kao nastavnik na premetu "Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja" u zvanju docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kao naučnik objavila je značajan broj naučnih i stručnih radova u referentnim domaćim i inostranim časopisima i zbornicima. Autor je 20 udžbeničkih i monografskih publikacija, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Rukovodilac je predmetne sekcije za nastavu likovne kulture i podpredsednik udruženja kao što su: Društvo predmetnih didaktičara Srbije (DPDS) i Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB). Član je Pedagoškog društva Srbije (PDS). Kao likovni umetnik učestvovala na 50 žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih je 10 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.
 • Đorđe Stanojević
  Vanredni je profesor na Akademiji lepih umetnosti i multimedija i na Akademiji za umetnost i konzervaciju SPC u Beogradu. Osnivač i umetnički direktor projekta Nature & Art.
  Bavi se teorijom umetnosti, piše kritiku i eseje.
  Obrazovanje:
  2011 - 2012. Doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
  1999 - 2001. Magistarske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
  1994 – 1999. Studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
 • Božidar Boža Plazinić
  Studirao na Akademiji umetnosti u Sarajevu, Akademiji ( Institut De Arta Plastica ) u Bukureštu, i Akademiji u Rijeci, kao i na Višoj školi za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. Član ULUS-a od 1980. godine. Od 2001, ima status istaknutog umetnika. Izlagao 597 puta u zemlji i inostranstvu, dela mu se nalaze u muzejima i privatnim kolekcijama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima su:
  Medalja za slikarstvo na 18. Međunarodnom salonu Academie Internationale de Lutece u Parizu 1987. godine
  Otkupna nagrada Jugoslovenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1987. godine.
  Nagrada za slikarstvo na 38. Oktobarskom salonu Beograda 1997. godine
  Zlatna medalja na 10. Prolećnom analu u Čačku 2001. godine.
  Prva nagrada za proširene medije na Međunarodnom bijenalu minijature u G. Milanovcu 2012. godine.
  Oktobarska nagrada grada Čačka za likovnu umetnost 1993. godine.

Moderna galerija

Moderna galerija Kulturnog centra pored redovnih izložbi, Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i Likovne kolonije «Mina Vukomanović Karadžić», izlagačkim programom prati aktuelna događanja na srpskoj umetničkoj sceni i predstavlja eminentne umetnike iz svih oblasti likovnog i primenjenog stvaralaštva. Izlagački program u Modernoj galeriji kreira Umetnički savet na osnovu prispelih prijava likovnih umetnika i na sopstveni predlog. Izlagači su uglavnom eminentni srpski umetnici - modernisti. Galerija povrmeno predstavlja i izložbe od većeg značaja za srpsku istoriju umetnosti kao i međunarodne izložbe. U Galeriji je, između ostalog u prethodnom periodu predstavljeno stvaralaštvo Save Šumanovića, Milana Blanuše, Kose Bokšan, Božidara Prodanovića, Željke Momirov, Olge Jevrić...

Likovna galerija

Likovni salon (Likovna galerija), pored redovnog izlagačkog programa, na predlog Umetničkig saveta, i na osnovu prijava umetnika, delom je opremljena za potrebe prodaje umetničkih dela iz prodajnog fonda Bijenala minijature i prodajnog fonda Likovne galerije. U Galeriji je između ostalog, predstavljeno stvaralaštvo velikog broja srpskih umetnika, dečje izložbe, kao i izložbe gornjomilanovačkih umetnika

Galerija Doma kulture

Galerija Doma kulture pre svega namenjena je za amatersko umetničko stvaralaštvo za izložbe koje prate prvenstveno lokalni amaterizam, ali i amaterizam na široj umetničkoj sceni Srbije.

VRH