Koncert savremenih klasičnih zvukova

Kulturni centar Gornji Milanovac organizuje u utorak, 7. novembra u Modernoj galeriji koncert savremenih klasičnih zvukova koji će održati Stevan Savić, klavir i Nemanja Potparić, harmonika.

Na repertoaru mladih umetnika biće dela: Jevgenija Derbenka, Gorga Hermosa, Astora Piacole, Franka Anđelisa i Aleksandra Nikolića.

Početak koncerta je u 19 sati.
Koncert_7._novembar
SТЕVАN SАVIĆ, rоđеn 1991. u Gоrnjеm Мilаnоvcu, dоbiја intеrеsоvаnjе dа svirа klаvir sа svојih dеsеt gоdinа. Оdlučuје dа vаnrеdnо krеnе nа čаsоvе klаvirа i sоlfеđа kоd nаstаvnikа ЈоvаnаТоšićа i vеć pоslе pаr gоdinа prirеđuје prvi sоlistički kоncеrt u Gоrnjеm Мilаnоvcu. Pоrеd tоgа, učеstvоvао је i nа rаznim tаkmičеnjimа širоm Srbiје. Srеdnju škоlu upisuје u Čаčku, u klаsi prоfеsоrkе Snеžаnе Rаčić. U tоm pеriоdu škоlоvаnjа učеstvuје nа mаstеr klаsеvimа kоd Јuriја Kоtа, mеđunаrоdnоm tаkmičеnju mlаdih piјаnistа u Šаpcu i nа bаnjаlučkоm Biјеnаlu. Таkоđе učеstvuје nа tаkmičеnjimа u kаmеrnоm sаstаvu, kао štо је mеđunаrоdnо tаkmičеnjе „Dаvоrin Јеnkо“, Bеоgrаd. Nаkоn tоgа, 2010. upisuје Fаkultеt muzičkе umеtnоsti u Bеоgrаdu, u klаsimr Nеvеnе Pоpоvić, u čiјој klаsi i zаvršаvа оsnоvnе аkаdеmskе studiје 2014. Маstеr studiје zаvršаvа u klаsi prоfеsоrа Vlаdimirа Мilоšеvićа, 2016. gоdinе. Zа vrеmе studiја učеstvuје nа lеtnjim muzičkim rаdiоnicаmа u Nоrvеškој, kао i nа rаznim kоncеrtimа u sаstаvu duо „Nе Stе“ sа kоlеgоm Nеmаnjоm Pоtpаrić (hаrmоnikа) pо fеstivаlimа širоm Srbiје i Crnе Gоrе.

 

NEMANJA POTPARIĆ je rođen 1991. u Pljevljima (Crna Gora), gde je završio osnovnu i nižu muzičku školu. Harmoniku je počeo da svira sa sedam godina. Godine 2006. upisuje srednju Muzičku školu „Dr Vojislav Vučković“ u Čačku, u klasi prof. mr Miljana Bjeletića. Kao student, osvajao je brojne nagrade i priznanja i bio laureat mnogih domaćih i inostranih takmičenja. Održao je niz koncerata, kako u zemlji, tako i u regionu. Nastupio je na manifestaciji „Kotor art“, „Grad teatar Budva“, Evropski festival muzike „Espressivo“, gde je kao najmlađi koncert majstor održao solo koncert među najpriznatijim profesorima i izvođačima u oblasti klasične muzike. Bio je učesnik majstorskih radionica u oblasti harmonike, gde je kao predavač talentovanim učenicima i studentima prenosio svoja znanja. Aktivan je član žirija na internacionalnim festivalima u oblasti klasične muzike i klasične harmonike. Član je svetske konfederacije udruženja akordeonista CMA. U toku svoje muzičke karijere, sarađivao je sa nekim od najpoznatijih profesora i izvođača u oblasti harmonike - Pavel Fenjuk (Ukrajina), Vladimir Murza (Ukrajina), Jurij Šiškin (Rusija), Mika Vajrinen (Finska), Frank Anđelis (Francuska), Jevgenij Derbenko (Rusija), Gorka Hermosa (Španija).

Radi kao profesor harmonike u muzičkoj skoli.

 

Popularni linkovi

RSS

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner