KCGM

Дизајн студио

Дизајн студио Културног центра основан је 2005. године, с циљем да се послови Културног центра везани за дизајн и графичку припрему (каталози, плакати, позивнице, програми, афиши, флајери, дипломе...) реализују у оквиру Установе. Дизајн студио наменски ради и за потребе других установа у граду, а пружа и услуге трећим лицима (дизајн, графичка припрема и дигитална штампа), по ценовнику који усваја Управни одбор Установе. Најважнији издавачки подухват Културног центра свакако су каталози Међународног бијенала уметности минијатуре (у луксузној штампаној и дигиталној верзији), књиге и монографије везане за историју и културу рудничко-таковског краја, као и више аудио записа.

VRH