KCGM

Dizajn studio

Dizajn studio Kulturnog centra osnovan je 2005. godine, s ciljem da se poslovi Kulturnog centra vezani za dizajn i grafičku pripremu (katalozi, plakati, pozivnice, programi, afiši, flajeri, diplome...) realizuju u okviru Ustanove. Dizajn studio namenski radi i za potrebe drugih ustanova u gradu, a pruža i usluge trećim licima (dizajn, grafička priprema i digitalna štampa), po cenovniku koji usvaja Upravni odbor Ustanove. Najvažniji izdavački poduhvat Kulturnog centra svakako su katalozi Međunarodnog bijenala umetnosti minijature (u luksuznoj štampanoj i digitalnoj verziji), knjige i monografije vezane za istoriju i kulturu rudničko-takovskog kraja, kao i više audio zapisa.

VRH