Dizajn i izdavaštvo

Poslednjih godina, Kulturni centar je aktivirao izdavačku delatnost, segment koji je u prve dve decenije upravo činio okosnicu i glavni izvor prihoda Ustanove. Izdavačka delatnost Kulturnog centra grafički se realizuje kroz Dizajn studio. Najvažniji izdavački poduhvat Kulturnog centra svakako su katalozi Međunarodnog bijenala umetnosti minijature (u luksuznoj štampanoj i digitalnoj verziji). Kulturni centar je, zajedno sa drugim institucijama kulture, suizdavač nekoliko knjiga i monografija vezanih za istoriju i kulturu rudničko-takovskog kraja, kao i više audio zapisa. Pokrenut je i komercijalni program vezan za promociju Međunarodnog bijenala umetnosti minijature, kao i turističku ponudu rudničko-takovskog kraja: kalendari, razglednice, čestitke, papirna galanterija, suvenirski program...

Dizajn studio Kulturnog centra osnovan je 2005. godine, s ciljem da se poslovi Kulturnog centra vezani za dizajn i grafičku pripremu (katalozi, plakati, pozivnice, programi, afiši, flajeri, diplome...) realizuju u okviru Ustanove.

Dizajn studio namenski radi i za potrebe drugih ustanova u gradu, a pruža i usluge trećim licima (dizajn, grafička priprema i digitalna štampa), po cenovniku koji usvaja Upravni odbor Ustanove.

VRH