Дизајн и издаваштво

Последњих година, Културни центар је активирао издавачку делатност, сегмент који је у прве две деценије рада чинио окосницу и главни извор прихода Установе. Издавачка делатност Културног центра графички се реализује кроз Дизајн студио. Најважнији издавачки подухват Културног центра свакако су каталози Међународног бијенала уметности минијатуре (у луксузној штампаној и дигиталној верзији). Културни центар је, заједно са другим институцијама културе, суиздавач неколико књига и монографија везаних за историју и културу рудничко-таковског краја, као и више аудио записа. Покренут је и комерцијални програм везан за промоцију Међународног бијенала уметности минијатуре, као и туристичку понуду рудничко-таковског краја: календари, разгледнице, честитке, папирна галантерија, сувенирски програм...

Дизајн студио Културног центра основан је 2005. године, с циљем да се послови Културног центра везани за дизајн и графичку припрему (каталози, плакати, позивнице, програми, афиши, флајери, дипломе...) реализују у оквиру Установе.

Дизајн студио наменски ради и за потребе других установа у граду, а пружа и услуге трећим лицима (дизајн, графичка припрема и дигитална штампа), по ценовнику који усваја Управни одбор Установе.

VRH