KCGM

Baletski studio

Baletski studio, osmišljen je na principu modernih baletskih igraonica za decu uzrasta od 5 do 15 godina. Deca kroz igru uče osnovne korake klasičnog i savremenog baleta.  

Ciklus radionica se podudara sa školskom godinom - počinje u septembru i traje do kraja juna.

Informacije: 032/711-118. (Kulturni centar)

VRH